foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


nowa strona BDK:
www.lesko.pl/bdk
ARCHIWUM

_______________________________________

NOWA STRONA INTERNETOWA BDK (kliknij)

_______________________________________

 

Deklaracja dostępności

Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej
strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności
ma zastosowanie do strony Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku.

Data publikacji strony: 2007-02-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2010-03-01.
Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-31.
Deklarację sporządzono na podstawie badania
przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktoweW przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Agnieszka Nanaszko (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 469 66 49.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej
oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.Każdy ma prawo do wystąpienia
z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,
aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,
na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu,
opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie,
o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą
alternatywnego sposobu dostępu,
powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie,
nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe,
podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie,
kiedy realizacja żądania będzie możliwa,
przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące
od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe,
podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności
lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji,
wnoszący żądanie możne złożyć skargę
w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,
aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury
można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Strona internetowa jest częściowo zgodna
z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
z powodu niezgodności lub wyłączeń
wymienionych poniżej.

  • Brak atrybutów ALT w elementach IMG [1.1.1]
  • Brak tekstu alternatywnego dla zdjęć będących odnośnikami[1.1.1, 2.4.4]
  • W serwisie są puste linki[2.4.4]
  • W serwisie nie ma nagłówków lub są użyte nieprawidłowo [2.4.6]
  • Nie wszystkie funkcjonalności serwisu są dostępne za pomocą klawiatury [2.1.1]
  • W serwisie brakuje linka umożliwiającego przeskoczenie bezpośrednio
    do głównej treści [2.4.1]
  • Teksty mniejsze niż 18pt mają kontrast słabszy niż 4,5:1 [1.4.3]

Dostępność architektoniczna

Dojazd do Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 38-600 Lesko.
Budynek BDK znajduje się po prawej stronie głównej drogi wjazdowej do Leska
w sąsiedstwie Liceum Ogólnokształcącego oraz Biblioteki Publicznej.
Dostępność wejścia
Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Piłsudskiego.
Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy BDK.
Z uwagi na spory ruch samochodowy, należy zachować szczególną ostrożność.
Dostępność parkingu
Przy budynku BDK wyznaczono 7 miejsc parkingowych.
Dostępność toalety
Toaleta dla interesantów
znajduje się na parterze budynku.
Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku
Osobą oddelegowaną do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku
jest pracownik sekretariatu.
Utrudnienia
Pochylnia zamontowana na parterze w wejściu do budynku
nie jest w pełni automatyczna,
wymaga pomocy drugiej osoby.
Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku
W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki BDK
istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter
i obsługi interesanta
w dogodny dla niego sposób.
Obsługa osób słabosłyszących
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla
ani oznaczeń kontrastowych
lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Synagoga

Echo Bieszczadów

(kliknij - powiększ)

WYKAZ PUNKTÓW DYSTRYBUCJI MIESIĘCZNIKA   "Echo Bieszczadów"

 

Najnowsze wydanie:

STYCZEŃ 2021

(kliknij - przeczytaj)

Poprzednie wydanie:
------------------------------- 
GRUDZIEŃ 2020
------------------------------- 

ARCHIWUM

 

CENNIK REKLAM I OGŁOSZEŃ

(kliknij - powiększ)

 

ECHO BIESZCZADÓW - fb

(kliknij - przejdź)

Bieszczadzkie Żabki

 

Leska karta dużej rodziny


Copyright © 2021 Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku Rights Reserved.