foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


13 469 66 49
bdk_lesko@poczta.onet.pl
BDK Lesko

Dawne Lesko - Wystawa

Zapraszamy na Wystawę

Bieszczadzkie Zadumania

Celem głównym Festiwalu, jest  promocja działań prokulturalnych i proturystycznych, pokazanie lokalnej twórczości, krzewienie miejscowych zwyczajów i tradycji oraz przekazywanie wartości kulturowych i atrakcji turystycznych turystom i mieszkańcom regionu. Wspólnym celem tego zamierzenia było podkreślenie roli, jaką odgrywa kultywowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Podkarpacia, a zwłaszcza Bieszczadów. Festiwal Kultur Karpackich i Euroregionalny Jarmark Turystyczny  stały się szansą na podniesienie znaczenia miasta i okolic oraz na rozwój społeczno-gospodarczy.
 
Festiwal Kultur Karpackich 2009
 

Synagoga

Bieszczadzkie Zadumnia Synagoga

Echo Bieszczadów

Zaprzyjaźnione serwisy

http://mojelesko.pl/

 

http://mojelesko.pl/

http://mojelesko.pl/

Leska karta dużej rodziny


Copyright © 2019 Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku Rights Reserved.