foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


nowa strona BDK:
www.lesko.pl/bdk
ARCHIWUM

_______________________________________

NOWA STRONA INTERNETOWA BDK (kliknij)

_______________________________________

Fundacja BGK ogłasza konkurs plastyczny
na projekt kartki bożonarodzeniowej,
skierowany do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych.

Uczestników zgłaszać mogą następujące placówki:
- szkoły,
- świetlice środowiskowe,
- biblioteki publiczne,
- domy kultury.

Każda instytucja może przyjąć maksymalnie 5 prac uczestników,
a każdy uczestnik może wykonać maksymalnie 1 pracę.
Zachęcamy zarówno chętnych uczniów klas 1-3 szkół podstawowych do zgłoszeń
jak i placówki do ich przyjmowania.
Bieszczadzki Dom Kultury zgłasza się jako odbiorca konkursu
i będziemy czekać na wasze prace do 4 listopada 2020 r.
(termin ostateczny to 5 listopada,
chcemy jednak zebrać pracę szybciej
aby wysłać je z datą wymaganą od Organizatora konkursu).
Regulamin i szczegóły konkursu
znajdziecie w linku poniżej,
a także w wersji papierowej
można go będzie odebrać w Bieszczadzkim Domu Kultury,

ul. Piłsudskiego 1, 38-600 Lesko

LINK: https://bit.ly/34b16kW

WAŻNE❗️
- prace należy podpisać na osobnej kartce 5cm na 5cm.
Czytelny opis powinien zawierać:
a) Placówka (nazwa, adres),
b) Autor pracy (imię, nazwisko, wiek).

- do pracy należy dołączyć wypełniony Załącznik nr 1
będący oświadczeniem opiekuna prawnego
o przekazaniu zgody na wykorzystanie pracy
przez Organizatora
na określonych w regulaminie zasadach
oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.

- tak opisane prace
wraz z załącznikiem
należy dostarczyć do Bieszczadzkiego Domu Kultury.
Prawidłowo opisane prace zostaną przez nas wysłane
do Organizatora Konkursu
i będziemy was informować o przebiegu i wynikach.

Synagoga

Echo Bieszczadów

(kliknij - powiększ)

WYKAZ PUNKTÓW DYSTRYBUCJI MIESIĘCZNIKA   "Echo Bieszczadów"

 

Najnowsze wydanie:

STYCZEŃ 2021

(kliknij - przeczytaj)

Poprzednie wydanie:
------------------------------- 
GRUDZIEŃ 2020
------------------------------- 

ARCHIWUM

 

CENNIK REKLAM I OGŁOSZEŃ

(kliknij - powiększ)

 

ECHO BIESZCZADÓW - fb

(kliknij - przejdź)

Bieszczadzkie Żabki

 

Leska karta dużej rodziny


Copyright © 2021 Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku Rights Reserved.