foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


13 469 66 49
bdk_lesko@poczta.onet.pl
BDK Lesko

Country w Bieszczadach

Wystawa fotograficzna

Taneczne powitanie lata

W Urzędzie Miasta i Gminy Lesko 28 grudnia o godz.10 odbyła się sesja Rady Miejskiej w Lesku podczas której podziękowano za wieloletnią współpracę Panu Władysławowi Teśniarzowi – Kapelmistrzowi Orkiestry Dętej przy Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku.

Jako pierwsza głos zabrała Pani Barbara Krasulak z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Lesko, która w swoim wystąpieniu przybliżyła historię leskiej orkiestry pod batutą Pana Władysława Teśniarza, następnie w swoim imieniu i Pani Burmistrz Barbary Jankiewicz podziękowanie złożył Przewodniczący Rady Miejskiej w Lesku Pan Tomasz Bebkiewicz. Kolejno dziękowali Dyrektor Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku Pani Bożena Czuryk, przedstawiciele orkiestry oraz członkowie OSP w Pakoszówce a także Pan Robert Petka Zastępca Wójta Gminy Olszanica i Pan Łukasz Ciółkowski Przewodniczący Komisji Edukacji, Sportu i Kultury przy Radzie Miejskiej w Lesku.
Pan Władysław Teśniarz także zabrał głos. Oto jego wypowiedź: „Pragnę podziękować koleżankom i kolegom muzykom za wieloletnią współpracę, ogromne zaangażowanie i równocześnie proszę Was, abyście byli nadal tak aktywni i chętni do pracy na rzecz naszej Orkiestry jak dotychczas.
Bardzo dziękuję Pani Burmistrz Barbarze Jankiewicz za życzliwe wspieranie moich inicjatyw oraz za to, że dzięki Pani otrzymaliśmy piękne , nowe mundury. Mam nadzieję, że Orkiestra pod moim kierownictwem godnie reprezentowała nie tylko nasze miasto i gminę ale również nasz kraj i region podczas koncertów na Węgrzech, Słowacji, w Warszawie, kiedy walczyliśmy o powiat jak również w Rzeszowie podczas Dnia Samorządu Terytorialnego.
Dziękuję Dyrektor Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku Pani Bożenie Czuryk za bardzo dobrze układającą się współpracę oraz wspieranie mnie w różnych przedsięwzięciach związanych z Orkiestrą.
Dziękuję wszystkim, którzy dobrze życzyli Orkiestrze i wspierali jej działalność na przestrzeni lat”.
Na zakończenie, podczas sesji po raz ostatni orkiestra dała koncert pod batutą Władysława Teśniarza.

Historia orkiestry i biografia kapelmistrza Władysława Teśniarza:
Orkiestra Dęta w Lesku funkcjonuje ponad 130 lat . Jej założycielem był starosta powiatowy Emil Krawczykiewicz. Na przestrzeni lat zmieniali się dyrygenci orkiestry . W 1984 roku kapelmistrzem został Władysław Teśniarz, który od młodzieńczych lat pasjonował się muzyką. Dzięki ogromnemu talentowi i pracowitości szybko nabył umiejętność gry na instrumentach. Jako młody człowiek został Członkiem Orkiestry Dętej w Zarszynie.
W 1954r. zwerbowano go do wojska. Zaraz po złożeniu przysięgi został członkiem Wojskowej Orkiestry Dętej, w której grał do 1957r.
Po wyjściu do cywila zaczął prowadzić Młodzieżową Orkiestrę Dętą przy Zawodowej Szkole Drzewnej w Lesku. Dzielił się swoją pasją i umiejętnościami z młodymi ludźmi.
W międzyczasie zaproponowano mu prowadzenie Orkiestry Dętej przy Sanockiej Fabryce Autobusów. Prowadził ją 17 lat, aż do momentu jej rozwiązania .
Jak już wspomniano wyżej w 1984 r. przejął obowiązki kapelmistrza leskiej orkiestry. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy p.Władysława orkiestra, która liczy obecnie 35 członków funkcjonuje do dziś przy Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku.
Jest wielopokoleniowa. Grają w niej zarówno 50, 60-latki jak i młodzież. Kapelmistrz poświęca im swój czas na próbach zbiorowych jak i na zajęciach indywidualnych, podczas których doskonalą umiejętność gry na różnych instrumentach.
Członkowie orkiestry pochodzą nie tylko z leskiego powiatu, ale także z powiatu brzozowskiego, sanockiego i ustrzyckiego.
Orkiestra pod przewodnictwem Władysława Teśniarza uświetnia wszystkie imprezy lokalne: gminne i powiatowe. Często wyjeżdża na koncerty do gmin sąsiednich. Dwukrotnie Orkiestra Dęta BDK odbyła tournee po Węgrzech tj. 17-19 września 1999r. i 14-17 września 2001r. Wydarzenia te były wielkim sukcesem artystycznym i wychowawczym. Koncertowali także w Sninie na Słowacji, gdzie spotkali się z wielkim uznaniem reprezentując nie tylko nasz region ale i kraj. W tym roku podczas Dnia Samorządu Terytorialnego nasi orkiestranci przygotowali i wykonali oprawę muzyczną uroczystej mszy św. oraz prowadzili paradę samorządowców z całego Podkarpacia.
Władysław Teśniarz jest nie tylko kapelmistrzem, z perfekcjonizmem dba także o instrumenty muzyczne, sam je nieodpłatnie naprawia. Sam też opracowuje partytury. Cechuje go także ogromna dbałość o elementy umundurowania członków orkiestry. Wpaja im, że jest to bardzo istotne, gdyż pełnią funkcję reprezentacyjną.
Dzięki finansowemu wsparciu Pani Burmistrz w 2008r. orkiestranci otrzymali piękne, nowe mundury, w których prezentują się znakomicie.
Poprzez przyjaznych ludzi kapelmistrz niejednokrotnie zdobywa pieniądze na wyjazdy na koncerty, czy wyposażenie sali prób. Jego pasja i zaangażowanie są znane w naszym środowisku. Jest darzony wielkim szacunkiem. W 1988 r. otrzymał odznaczenie Zasłużony Działacz Kultury, w roku 2009 r. Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego za całokształt działalności, a w 2014 r. Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Lesko z okazji jubileuszu 50-lecia pracy kapelmistrzowskiej.
Orkiestra Dęta Bieszczadzkiego Domu Kultury jest wizytówką Leska. Trudno sobie obecnie wyobrazić uroczystości o większej lub mniejszej randze w LESKU bez orkiestry dętej.

(BDK)

 

ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ

 

 

Synagoga

Echo Bieszczadów

Zaprzyjaźnione serwisy

http://mojelesko.pl/

 

http://mojelesko.pl/

http://mojelesko.pl/

Leska karta dużej rodziny


Copyright © 2018 Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku Rights Reserved.