foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


13 469 66 49
bdk_lesko@poczta.onet.pl
BDK Lesko

Dożynki Gminne

Wystawa fotograficzna

Wystawy tematyczne w Synagodze

W dniach 28 września - 01 października 2016 roku odbył się XXXIX Wojewódzki Zlot Młodzieży PTSM w Bieszczadach. Po zakończeniu wędrówek w Bieszczadach, spotkanie wszystkich grup młodzieży oraz podsumowanie i zakończenie Zlotu zorganizowano w dniach 30.09 – 01.10.2016 r. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym oraz Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku.

Impreza ta mająca 39 letnie tradycje jest wiodącą imprezą organizowaną przez Oddział Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Krośnie. We wszystkich edycjach tej imprezy wzięło udział blisko 12 000 uczestników reprezentując 943 szkół z dawnego województwa krośnieńskiego, a od 1999 r. z woj. podkarpackiego i małopolskiego.
Uczestnictwo w Zlotach jest wspaniałą okazją dla młodzieży szkolnej do poznania walorów krajoznawczo turystycznych Bieszczadów. Wędrówka na trasach zlotowych kształtuje u młodzieży postawy i nawyki uprawiania turystyki kwalifikowanej, aktywnego wypoczynku po nauce, kultury wycieczkowania. Udział w konkursach organizowanych podczas zakończenia Zlotu daje możliwości sprawdzenia wiedzy i umiejętności turystycznych. Organizowane imprezy krajoznawczo turystyczne są pomocne dla szkoły w realizacji edukacji regionalnej, prozdrowotnej i ekologicznej. Podczas wędrówek przedzlotowych młodzież korzysta ze szkolnych schronisk młodzieżowych, które stwarzają odpowiednie warunki do realizacji zadań wychowawczych i poznawczych. Tegoroczna impreza nawiązywała również do długoletnich tradycji ruchu schronisk młodzieżowych w Polsce podkreślając obchody w 2016 roku „90 LAT idei ruchu schronisk młodzieżowych w Polsce oraz 41 lat działalności Oddziału PTSM w Krośnie”.
Zorganizowane trasy wycieczek pieszych XXXIX Wojewódzkiego Zlotu Młodzieży PTSM w Bieszczadach prowadziły szlakami i ścieżkami turystycznymi Bieszczadów oraz Pogórza Bieszczadzkiego. Młodzież wędrowała po ścieżkach i znakowanych szlakach Pogórza Leskiego, Połonin, Pasma Granicznego, Łopiennika i Durnej oraz Wysokiego Działu mając zorganizowaną bazę noclegową w Szkolnych Schroniskach Młodzieżowych w Lesku, Jabłonkach, Kalnicy, Wetlinie, Myczkowie i Stuposianach. Dwudniowe trasy prowadziły tradycyjnie z Myczkowa przez Zwierzyń, Czulnię (576), Glinne (Kamień Leski) do Leska oraz z Cisnej przez Wołosań do Jabłonek i Leska. Po zakończeniu wędrówek uczestnicy Zlotu spotkali się w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Bieszczadnik” w Lesku, aby dokonać podsumowania i zakończenia imprezy.
W godzinach popołudniowych w piątek młodzież miała okazję sprawdzić swoje wiadomości i umiejętności. Przeprowadzono konkursy: krajoznawczo - przyrodniczy (oceniany indywidualnie i drużynowo w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych), ekologiczny, wiedzy o PTSM i SSM (oceniane indywidualnie w obu kategoriach wiekowych). W godzinach wieczornych wszyscy spotkali się w sali widowiskowej Bieszczadzkiego Domu Kultury aby uczestniczyć w przesłuchaniach konkursu piosenki turystycznej oraz warsztatach krajoznawczych - konkursowej prezentacji multimedialnej „Moja mała Ojczyzna”.
W sobotę odbyło się uroczyste podsumowanie i zakończenie Zlotu, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: Krzysztof Gierlach – przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Tomasz Wojtanowski – dyrektor Leskiego Centrum Edukacji Sportu i Promocji, Tomasz Prawda – dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lesku, uczestnicy Zlotu wraz z opiekunami oraz zespół organizacyjny, któremu przewodniczył Jan Barut – prezes Oddziału PTSM w Krośnie. Podczas zakończenia imprezy ogłoszone zostały wyniki konkursów, laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. Na zakończenie Zlotu wystąpiła młodzież z Gimnazjum w Średniej Wsi i Gimnazjum w Rymanowie oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lesku – laureaci konkursu piosenki turystycznej.
W konkursie krajoznawczym indywidualnie laureatami w kategorii szkół podstawowych zostali: Filip Jurczyk ze Szkoły Podstawowej w Głowience – I miejsce, Michał Buszta ze Szkoły Podstawowej w Lesku – II miejsce oraz Lena Baran z SP w Głowience – III miejsce. Drużynowo w tej kategorii wiekowej pierwsze miejsce zajęła młodzież ze Szkoły Podstawowej w Głowience, drugie miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej w Lesku, a trzecie drużyna reprezentująca Szkołę Podstawową w Trześniowie. W kategorii szkół gimnazjalnych w konkursie krajoznawczym zwyciężyła drużyna z Międzyszkolnego Koła PTSM „Wędrowiec” przy SP w Głowience, drugie miejsce zajęła młodzież z Publicznego Gimnazjum w Średniej Wsi, trzecie miejsce młodzież z Gimnazjum w Rymanowie. Indywidualnie zwycięzcami konkursu zostali: Oliwia Wais z Międzyszkolnego Koła PTSM „Wędrowiec” przy SP w Głowience – I miejsce, II miejsce zajęła Urszula Buszta z Gimnazjum w Średniej Wsi, III miejsce Gabriela Machnik z Międzyszkolnego Koła PTSM „Wędrowiec” przy SP w Głowience.
W konkursie wiedzy o PTSM i historii ruchu schronisk młodzieżowych w kategorii szkół podstawowych najlepsi byli: Amelia Biały z SP w Głowience – I miejsce, Paulina Zarych z SP w Gwoźnicy Górnej – II miejsce i Gaja Chwała z SP w Lesku – III miejsce. W kategorii szkół gimnazjalnych laureatami zostali: Zuzanna Lorenc z Gimnazjum w Rymanowie – I miejsce, II miejsce zajął Maciej Sawa z Gimnazjum w Średniej Wsi, natomiast III miejsce Magdalena Dżoń z Gimnazjum w Grabownicy Starzeńskiej.
W konkursie ekologicznym w kategorii szkół podstawowych zwyciężyła Aleksandra Kubit ze SP w Głowience, Iwona Rymar z SP w Trześniowie zajęła II miejsce, a Maciej Kąkol z SP w Gwoźnicy Górnej zajął III miejsce. Wśród gimnazjalistów zwyciężyła Izabela Kucharyk z Gimnazjum w Średniej Wsi, II miejsce zajęła Eliza Półchłopek z Międzyszkolnego Koła PTSM „Wędrowiec” przy SP w Głowience, III miejsce zajęła Klara Borkowska reprezentująca Gimnazjum w Gwoźnicy Górnej.
W konkursie piosenki turystycznej najlepiej śpiewającą grupą ze szkół podstawowych okazała się młodzież ze Szkoły Podstawowej w Lesku. II miejsce zajęła młodzież z Szkoły Podstawowej w Głowience. W kategorii szkół gimnazjalnych na pierwszym miejscu sklasyfikowano młodzież z Publicznego Gimnazjum w Średniej Wsi, II miejsce zdobyła drużyna reprezentująca Gimnazjum w Rymanowie, III miejsce zajęła grupa młodzieży z Gimnazjum w Trześniowie.
W konkursie prezentacji multimedialnych „Moja mała Ojczyzna” przedstawiono 5 prezentacji 10 minutowych przez młodzież ze szkół gimnazjalnych. Najwyżej oceniona została prezentacja przygotowana przez drużynę reprezentującą Szkołę Podstawową w Gwoźnicy Górnej, II miejsce zajęła prezentacja młodzieży z Średniej Wsi i III miejsce prezentacja Gimnazjum w Rymanowie.
W XXXIX Wojewódzkim Zlocie Młodzieży PTSM w Bieszczadach wzięło udział 207 uczestników reprezentujących 4 szkoły podstawowe i 12 gimnazjalnych i placówkę opiekuńczą (Dom Dziecka w Długiem) z województwa podkarpackiego.

Dokonując podsumowania XXXIX Wojewódzkiego Zlotu Młodzieży PTSM w Bieszczadach składam serdeczne podziękowania pracownikom ZSTiA oraz Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku, kierownictwu Szkolnych Schronisk Młodzieżowych; w Lesku, Jabłonkach, Kalnicy, Wetlinie, Myczkowie i Stuposianach oraz władzom samorządowym Powiatu Leskiego i Miasta Leska za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu imprezy. W imieniu uczestników i organizatorów XXXIX Zlotu składam serdeczne podziękowania za wsparcie finansowe Kuratorium Oświaty i Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Gminie Krosno.
Szczególne podziękowania kieruję do nauczycieli opiekunów, którzy pracują z młodzieżą ucząc krajoznawstwa i turystyki, kształtując nawyki i postawy w aktywnym spędzaniu czasu wolnego.
Składam również gorące podziękowania dla członków zespołu organizacyjnego imprezy, w którym społecznie pracowali:
• Bogdan Nakonieczny – wiceprezes Zarządu Oddziału PTSM w Krośnie,
• Tomasz Prawda – wiceprezes ZO PTSM w Krośnie, dyrektor SSM w Lesku,
• Matylda Drzymała – sekretarz Zarządu Oddziału PTSM w Krośnie,
• Roman Kopeć – przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,
• Marian Kania – członek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,
• Agata Kramarczyk – emerytowany nauczyciel SP nr 8 w Krośnie,
• Marta Kowalska Łyszczarz i Irena Paszkiewicz – nauczyciele ZSTiA w Lesku,
• Krzysztof Urbanek – emerytowany nauczyciel ZSB w Brzozowie,
• Agata Kaczor – pracownik Biura Oddziału PTSM w Krośnie,

Współorganizatorem tegorocznej imprezy było tradycyjnie Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lesku, które bardzo mocno wspiera działania statutowe naszego Towarzystwa w zakresie edukacji i upowszechniania krajoznawstwa i turystyki wśród dzieci i młodzieży szkolnej.


Jan BARUT – Prezes Oddziału PTSM w Krośnie

Krosno, dnia 04.10.2016 r.

 

ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ

Synagoga

Bieszczadzkie Zadumnia Synagoga

Echo Bieszczadów

Zaprzyjaźnione serwisy

http://mojelesko.pl/

 

http://mojelesko.pl/

http://mojelesko.pl/

Leska karta dużej rodziny


Copyright © 2018 Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku Rights Reserved.